Alleen

Creatief schrijven
Kort verhaal fictie

Hoe dicht Agnes de jaloezieu00ebn ook trekt, er lijkt altijd iemand doorheen te gluren. Ook nu.

Er zijn avonden dat zij met trillende vingers de zware voordeur open doet om te kijken of er u00e9cht niemand staat.

De onrust blijft.u00a0

Het maakt dat ze altijd net iets te laat het vuur onder de kokende inhoud van de pan lager zet. Vaak schrikt ze op van het verontwaardigd sissende geluid van het hete vocht op het gaspitje.

Te laat.

Nog niet zo lang geleden stond hij daar echt. Onverwacht, een duistere schim. Door de herinnering alleen al grijpt ze de pollepel steviger vast.

Haar ogen dwalen naar het keukenraam zonder dat het lichaam meedraait. De roomwitte jaloezieu00ebn verdelen het donker buiten in zwarte strepen van gelijke grootte.

Nee, er is niets buiten.u00a0

Agnes staart in soep.u00a0Met een metalen klik valt de voordeur in het slot.u00a0Een warme gloed stijgt naar haar wangen, klam zweet zoekt een weg naar buiten langs haar ruggengraad. Spieren verstrakken.

Waarom heeft ze dit keer niet buiten gekeken? De deur naar de keuken zwaait open.

u201cHa schat!u201d klinkt het opgewekt.u00a0

Trillerig glimlacht Agnes richting de keukendeur.

Vrolijk fluitend smijt hij de sleutels op het aanrecht.