Nooit meer zwemles

Creatief schrijven
nKort kinderverhaaln

u2018Jasmijn!!! Waar ben je?u2019 De harde stem van de badmeester dreunde door de gangen.
u2018Jasmijn!u2019 Haar moeders stem trilde. 

Jasmijn kneep haar ogen dicht: u2018Ik ga nooit meer naar zwemles.u2019

n

Ze was weggeglipt uit de kleedkamer. De kelder in, door de lange donkere gangen. De deur van de kelder had opengestaan. Het was er donker. Een klein streepje licht viel door een kapot raampje. Een goede plek om niet gevonden te worden. 

Jasmijn zakte langzaam met haar billen op de betonnen vloer. Ze hoorde het geklikklak van haar moeders hoge hakken in de verte verdwijnen. Vertwijfeld legde ze haar hoofd op haar knieu00ebn.

n

Wat was dat? 

Verbaasd keek Jasmijn naast haar. Er verschoof een doos. Haar handen trilden. 

u2018Hallo?u2019 fluisterde Jasmijn. Ze wilde niet nu al gevonden worden. 

Weer wat geschuifel. u2018Hallo!u2019 Jasmijn probeerde haar stem stevig te laten klinken. u2018Is daar iemand?u2019

n

u2018Ja, wat hallo u2026u2019 

Jasmijn zag een donkere schaduw naast haar. 

u2018Ja hiero! Mijn naam is Carlos. Bent u wel eens van de ratten besnuffeld?u2019 

Jasmijn zag de schaduw veranderen in een pratende rat met een helm op zijn kop. u2018Huh?u2019 Ze staarde naar het vreemde beest. In zijn voorpootjes hield hij een lans vast. Zijn lange staart schoof traag over de stoffige betonnen vloer.

n

Carlos zette zijn lans recht overeind. u2018Wat doe jij hier? Ik ben hier altijd alleen.u2019 Jasmijn liet haar schouders zakken. u2018Ik wil niet naar zwemles.u2019

 
De helm van Carlos zakte naar voren en bleef hangen op zijn spitse snuit. u2018Zwemles?u2019 Voorzichtig duwde Jasmijn zijn helm weer terug op zijn kop. 

u2018Ik kan niet zwemmen. Niet goed in ieder geval.u2019

Carlos deinsde naar achteren. u2018Je kunt niet zwemmen? Hoe is dat mogelijk!u2019 Langzaam trok hij zijn neus op om de helm weer tegen te houden. u2018Naast knagen en overal doorheen kruipen is zwemmen heel belangrijk. 

Waarom kun jij nog niet zwemmen?u2019

n

Jasmijn keek hem aan. u2018Ik durf niet zo goed. En mijn moeder vindt dat ik het toch nog moet leren. Ik lijk wel een reus tussen al die kleintjes.u2019

 
Carlos mompelde: u2018Klein is fijn. Al is groot niet idioot! Je durft niet? Je bent toch geen veldmuis?u2019 

Hij zag een traan in haar ooghoek zijn best doen om verstopt te blijven. u2018Lief mensenmeisje, durven is een kwestie van doen. Ga met mij mee naar het blauwe meer. Ik zal jou leren zwemmen als een rat!u2019

 
Jasmijn keek Carlos aan. u2018Blauwe meer? Waar is dat?u2019 

Carlos trippelde vooruit. u2018Kom maar mee!u2019