It’s all i have to bring today

Emily Dickinson

It’s all I have to bring today—

This, and my heart beside—

This, and my heart, and all the fields—

And all the meadows wide—

Be sure you count—should I forget

Some one the sum could tell—

This, and my heart, and all the Bees

Which in the Clover dwell.

voor wie

Dit gedicht heeft Emily waarschijnlijk aan een van haar vrienden gestuurd, met een boeket of een losse bloem, zoals haar gewoonte was. Wat ze vandaag wil presenteren is haar hart en alle schoonheid van de natuur. Alle goeds. Haar favoriete bij behoort daartoe, en de klaver. Emily wilde haar gedichten niet publiceren, of maar een klein deel. Na haar dood zijn er meerdere interpretaties geschreven over de gedichten.

Het gedicht

Wat geef je aan iemand van wie je houdt? Geef je je hele hart, je geest, je lichaam, je vertrouwen? Of zeg je liever heel simpel dat je van hen houdt en doe je niets om hen dat zo te laten voelen? Dit is wat Emily bespreekt in het gedicht ‘Het is alles wat ik vandaag te brengen heb’.

Het gedicht heeft officieel geen titel, dus de eerste regel van het gedicht werd de titel. We lezen in het gedicht wat de dichter te bieden heeft. Ze biedt alles wat in haar zicht is, of in haar gedachten, dus alle weilanden, de velden en de bijen in de tuin.

Samenvatting en Betekenis

Het gedicht begint vrij abrupt met de zin ‘Het is alles wat ik vandaag te brengen heb’. Dit maakt de lezers nieuwsgierig. Naarmate het gedicht zich ontvouwt, wordt de betekenis duidelijker.

Ook gaat de lezer zich het volgende afvragen: aan wie wil ze deze dingen geven? Ze benadrukt dat alles wat haar ogen kunnen zien deel uitmaakt van wat ze heeft meegebracht. Maar voor wie?

Er vindt een wending plaats wanneer Emily de lezers vraagt ​​om de items die ze heeft meegebracht te tellen. Ze suggereert speels dat ze het exacte aantal wel kunnen vergeten, wat impliceert dat het het aantal extreem hoog ligt.

In de terugkerende regel ‘Dit, en mijn hart,’ drukt Emily uit dat ze alle bijen die in de klaverwei wonen, heeft meegebracht. Maar is het mogelijk om elke bij in een klaverwei te tellen?

In ‘Het is alles wat ik vandaag te brengen heb,’ duikt Emily in de daad van het geven en de diepte van wat men kan bieden aan anderen. Ze daagt de lezer uit om de waarde van ontastbare dingen zoals liefde, geloof en waardering voor de natuurlijke wereld te overwegen.

Conclusie

In dit gedicht heeft de dichter geprobeerd alles te bieden wat ze heeft of bezit, maar aan wie biedt ze dit allemaal aan? Biedt ze zichzelf aan, haar hart, de velden, de weiden en de bijen aan God? Maar waarom zou ze iets aanbieden dat al de schepping van God is?

Sommigen geloven dat het misschien voor een persoon is van wie ze houdt. Het kan zijn dat ze zo toegewijd is aan die persoon dat ze haar hart, haar passie, haar liefde, haar geloof en haar vertrouwen allemaal aanbiedt.

We kunnen alleen maar raden wat ze voelde tijdens het schrijven van dit gedicht. Misschien is het alleen geschreven om herinnerd te worden en om over na te denken.