Ook de OR en de ambtelijk secretaris zijn vaak bezig met verkiezingen

Iedere dag confronteert de media ons met de aankomende verkiezingen. Heel belangrijk natuurlijk. De OR is ook regelmatig bezig met verkiezingen omdat deze volgens bepaalde regels georganiseerd moeten worden. En dat vraagt tijd en voorbereiding.

Maar dat is niet het enige. Ook wil de OR de medewerkers enthousiast maken om ‘aan boord te komen’.

 

Welke regels?

Meestal zijn de regels voor de OR-verkiezingen opgenomen in het eigen OR-reglement. De WOR (Wet op Ondernemingsraden) geeft geen termijnen voor het organiseren van de verkiezingen. Al wordt er uitgegaan van 13 weken, deze termijnen zijn niet verplicht. Als je wilt, kun je hiervan afwijken. Een OR kan alleen niet afwijken van het eigen reglement.

 

Enthousiast maken van de medewerkers

Al zijn de regels er niet voor niets, het is nog veel belangrijker medewerkers enthousiast te maken om lid te worden van de OR. De OR-politie doet echt geen regelmatige invallen met stevige controles of alles volgens de regels gaat. Het einddoel is toch vooral te streven naar een effectieve en kwalitatief goede medezeggenschap binnen de organisatie. Dus veel belangrijker is het om als OR zichtbaar te zijn in de organisatie.

 

Waarom is OR-lid zijn interessant?

Als OR-lid oefen je invloed uit op de beslissingen binnen de organisatie. Als vertegenwoordiger van het personeel heb je de mogelijkheid om mee te denken en advies te geven over belangrijke zaken die werknemers aangaan. Denk daarbij aan arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en beleidsbeslissingen. Je vertegenwoordigt zo de belangen van je collega’s.

Daarnaast biedt het je de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zoals onderhandelen, het omgaan met conflicten, kennis over de arbeidswetgeving en bedrijfsprocessen. Het brengt je in contact met verschillende mensen binnen de organisatie, waaronder het management en de leden van de Raad van Toezicht. Goed voor je professionele netwerk!

 

De rol van de ambtelijk secretaris bij verkiezingen van de OR

Vaak stelt de OR een verkiezingscommissie in. Meestal maakt de ambtelijk secretaris deel uit van deze commissie. Hij of zij bewaakt de termijnen, zorgt voor de communicatie met de achterban, en regelt de benodigde verkiezingsdocumenten.

De ambtelijk secretaris is ook een vraagbaak voor je collega’s die informatie willen over de OR omdat zij overwegen zich kandidaat te stellen.