Reflecteren op eigen handelen als OR-lid

 

Zelfreflectie is een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de effectiviteit van de OR als medezeggenschapsorgaan.

Zelfreflectie helpt je als OR-lid bij het begrijpen van je eigen communicatiestijl en -voorkeuren. Waardevol bij het communiceren met andere leden van de ondernemingsraad, de directie en medewerkers.

Ook helpt het je als OR-lid om je eigen emoties en reacties op situaties te begrijpen en daar grip op te krijgen. Daarnaast helpt zelfreflectie bij het evalueren van je eigen besluitvormingsproces. Zo word je je bewust van mogelijke vooroordelen of blinde vlekken. Dit kan de kwaliteit van de beslissingen die je neemt als lid van de ondernemingsraad verbeteren.

Naast het bieden van kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling, vergroot zelfreflectie het vertrouwen en de betrokkenheid. Als OR-leden openlijk reflecteren en zich bewust zijn van hun eigen rol en bijdrage, kan dit het onderlinge vertrouwen vergroten. Dit bevordert een cultuur van openheid en betrokkenheid binnen de OR.

 

Wat gaat er vaak mis bij zelfreflectie?

De meeste OR-leden stellen zichzelf een “waarom”-vraag bij het reflecteren op hun eigen handelen. Waarom vindt niemand mijn voorstel goed genoeg? Waarom worden onze berichten zo weinig gelezen op Intranet? 

Bij zelfreflectie is het beter om een “wat”-vraag te stellen dan een “waarom”-vraag. Dit komt omdat “wat”-vragen je als OR-lid helpen te focussen op concrete feiten en acties, terwijl “waarom”-vragen je vaak leiden naar subjectieve interpretaties en aannames.

 

Waarom”- vragen

Wanneer je jezelf een “waarom”-vraag stelt, loop je als OR-lid (en in het algemeen) het risico om vast te komen te zitten in zelfkritiek en schuldgevoelens, en om de focus te leggen op het vinden van een oorzaak of verklaring voor wat er gebeurd is. Dit kan leiden tot jezelf de schuld geven en belemmert je als OR-lid en als OR, om vooruit te komen.

 

Wat”-vragen

“Wat”-vragen helpen daarentegen meer te richten op de feitelijke gebeurtenissen en acties die je als OR of OR-lid hebt ondernomen. Dit geeft meer inzicht in wat er is gebeurd en stelt je in staat om beter te begrijpen hoe je acties in de toekomst kunt verbeteren of veranderen.

 

Een voorbeeld

Bijvoorbeeld, als je jezelf afvraagt “waarom ben ik zo weinig overtuigend?” kan dit leiden tot een focus op persoonlijke eigenschappen en negatieve overtuigingen. Als je jezelf echter afvraagt “wat kan ik doen om meer overtuigingskracht te hebben?” richt je je meer op praktische acties en oplossingen om dit te vergroten of te verbeteren.

 

Kortom

“Wat”-vragen zijn vaak effectiever dan “waarom”-vragen bij zelfreflectie, omdat ze je helpen om te focussen op concrete acties en oplossingen in plaats van op subjectieve interpretaties en oorzaken.

 

Tasha Eurich vertelt in deze Tedx Talk hoe het werkt: