Adviseur, coach en procesbegeleider

Als adviseur ben ik een belangrijke schakel en constante factor om de medezeggenschapsraad in uw organisatie optimaal te laten functioneren.

Ik vorm de brug tussen bestuur en ondernemingsraad (OR) en beschikt over inhoudelijke kennis om de ondernemingsraad te begeleiden en zorg te dragen voor zowel de adviserende en coachende werkzaamheden.

Ik faciliteer werkprocessen en adviseer zo nodig op strategisch niveau over het vormgeven van medezeggenschap bij complexe organisatievraagstukken. 

 

Wat kan ik voor een OR betekenen?

  • Het begeleiden van voorzitter en leden bij de voorbereiding en uitvoering van vergaderingen en andere activiteiten daaromheen;
  • Het ondersteunen bij de communicatie met de achterban en andere belanghebbenden, zoals de werkgever, vakbond en Raad van Commissarissen;
  • Adviseren over procedurele en juridische zaken, zoals de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), het opstellen van reglementen en het adviseren over de invloed van de nieuwe wet- en regelgeving op de OR;
  • Begeleiden van nieuwe OR-leden bij hun introductie in de OR, het bieden van training en ondersteuning aan de OR-leden om kennis en vaardigheden op het gebied van medezeggenschap te verbeteren;
  • Het opstellen van het jaarverslag, schrijven en redigeren van adviesaanvragen en andere documenten;
  • Het visualiseren van informatie.
  • En meer ..