Inzet op maat

Wat mijn inzet is, wisselt per organisatie. Dat komt omdat iedere OR of organisatie anders is. De vraag vanuit de organisatie en de OR is daarbij bepalend.

Mijn expertise en meerwaarde ligt voornamelijk bij het adviserende en coachende aspect en het verbeteren van de onderlinge en interne communicatie.

 

 

Eigenlijk zijn er drie functietypen te onderscheiden. Deze hebben betrekking op de werkzaamheden:

  • administratief en organisatorisch;
  • beleidsondersteunend;
  • coachend/adviserend.

 

Hieronder volgt een beknopte uitleg:

Functietype 1 houdt in dat ik vooral bezig ben met de basistaken voor de OR. Dat wil zeggen: het registreren van inkomende en uitgaande mails, stukken verspreiden, verslagen maken, agendabeheer. 

Bij Functietype 2 gaat het ook om deelnemen aan het agenda-overleg, voorstellen doen voor agendapunten en de naleving van procedures en wetten bewaken. Opstellen van brieven en signaleren van ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de OR horen hier ook bij.

Nog anders is het adviserende functietype 3. Dit veronderstelt kennis van beleid en van samenwerken in een groep (zoals de OR). Taken als doorgronden wat zoal de plannen van de directie zijn en beleidsnota’s uitpluizen horen hier bij. 

 

Mijn inzet richt zich voornamelijk op functietype 2 en 3. Deze rol vraagt om inzicht in hoe het er in een groep aan toe gaat, in organisaties en kennis van de WOR en beleid.

 

 

Als bemiddelaar kan ik ingezet worden tussen OR-leden of tussen de OR en de bestuurder en met goede voorstellen komen. Ook kan ik nieuwe OR-leden coachen, en adviezen geven over bijvoorbeeld hoe je als OR effectief te vergaderen.