Inzet bij interne & externe communicatie

Interne & externe communicatie

Om draagvlak te creëren binnen de organisatie is het belangrijk voor de medezeggenschap om zichtbaar te zijn. Dat doe je door regelmatig te communiceren met de achterban en andere belanghebbenden. door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te sturen of het organiseren van netwerk- of informatiebijeenkomsten, e.d.

In nieuwsbrieven kan ingegaan worden op wat er onlangs is besproken in de vergaderingen (met de bestuurder). Ook is dit een goed medium om besluiten, adviezen etc. die behandeld zijn mede te delen.

Tijdens diverse bijeenkomsten kan de medezeggenschap bepaalde thema’s met de achterban bespreken, meer vertellen over de medezeggenschap en/of fungeren als vraagbaak voor specifieke dossiers.

Bovendien is de medezeggenschap gehouden om per kalenderjaar een jaarverslag te publiceren.

Bij al deze taken kan ik als  ambtelijk secretaris het voortouw nemen. Bovendien kan ik het aanspreekpunt zijn voor de werknemers of andere personen die contact willen leggen met de OR.

Ambtelijk secretaris, een vak apart
De voordelen van een ambtelijk secretaris
Ook de ambtelijk secretaris is bezig met verkiezingen
WAAROM LUISTEREN ACTIEF IS