Inzet als coach, trainer en adviseur

Adviseren en coachen van (nieuwe) leden, bestuur en andere stakeholders

Voor (nieuwe) leden in de medezeggenschap is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de spelregels. Als de samenstelling van de diverse medezeggenschapsraden wijzigt, bijvoorbeeld door een vacature of verkiezingen, is het voor de nieuwe leden zaak prettig als zij zo snel mogelijk mee kunnen draaien. 

Als ambtelijk secretaris en adviseur kan ik nieuwe leden, maar ook bestuursleden en andere stakeholders goed op weg helpen bij het vergroten van hun kennis over de WOR.

Er komt veel op nieuwe leden af, zeker als zij nog geen ervaring hebben opgedaan met het medezeggenschapswerk. Zij moeten niet alleen snel zicht krijgen op de lopende zaken, maar ook zich verdiepen in de spelregels.

Voor de zittende leden is dit vaak al gesneden koek. Zij hebben hierin al een bepaalde routine ontwikkeld. Al kan die routine ook voor automatismen zorgen die niet altijd in het voordeel is van de desbetreffende medezeggenschapsraad. Hoe communiceer je bijvoorbeeld helder en duidelijk met de bestuurder? Hoe vergader je zo effectief mogelijk?

Als coach en adviseur kan ik zorgen voor een goede begeleiding en coaching van nieuwe leden zodat zij snel ingewerkt zijn en als een volwaardig gesprekspartner kunnen deelnemen aan de vergaderingen met andere leden en/of met de bestuurder.

Bovendien kan ik als ervaren communicatietrainer OR-leden individueel coachen of de OR in zijn geheel trainen in hoe effectief te communiceren, hoe om te gaan met weerstand en te vergaderen en te onderhandelen in de ondernemingsraad.

Op de website is een inloggedeelte waar diverse e-learnings voor (startende) OR-leden staan. Deze zijn aangevuld met modelbrieven, voorbeeldformulieren, posters, magazines, praktische checklists en meer.