Grafische vormgeving voor medezeggenschapsraden

Als grafisch vormgever creëer ik visuele concepten voor ondernemingsraden om de visie, missie en ideeën over te brengen. Vaak zijn dat logo’s, illustraties, lay-outs voor drukwerk (zoals flyers, posters, en brochures), website-ontwerpen, en andere visuele content voor zowel digitale als printmedia.

Met de ondernemingsraad bedenk ik deze visuele concepten die de boodschap, missie of visie  overbrengt. Vaak gebruikt de OR het lettertype en de huisstijl van de organisatie, maar daarbinnen is het mogelijk tekst- en beeldelementen te regelen en te zorgen voor een aantrekkelijke en logische lay-out. 

Voor de ondernemingsraad pas en bewerk ik afbeeldingen, maak ik illustraties of grafische elementen om een bepaald concept te versterken. 

Met de ondernemingsraad bespreek ik de ideeën, verwerk ik de feedback en pas ik de ontwerpen aan volgens de behoeften.

Communicatie achterban

Communicatie met de achterban is het actief betrekken, informeren van en het luisteren naar de medewerkers die de raden vertegenwoordigen. Belangrijk, omdat de OR is opgericht om de belangen van de werknemers te behartigen en als brug te fungeren tussen het bestuur en de medewerkers.

Enkele belangrijke aspecten van communicatie met de achterban zijn het verstrekken van informatie (op de hoogte houden van relevante zaken die spelen binnen de organisatie), terugkoppelen en raadplegen (het verzamelen van input), transparantie en betrokkenheid (bevorderen van openheid en vergroten van vertrouwen).

Door als medezeggenschapsraad actief, effectief en empathisch te communiceren wint deze het vertrouwen van de achterban, bouwt een sterke relatie op, en behartigt zo daadwerkelijk hun belangen binnen de organisatie.  

Waardevol voor de OR

Als grafisch vormgever kan ik voor een ondernemingsraad (OR) verschillende waardevolle taken uitvoeren, denk daarbij aan de zichtbaarheid en de communicatie met de achterban. Hieronder noem ik er een aantal.

 

Branding en visuele identiteit

Het ontwikkelen van een visuele identiteit voor de ondernemingsraad: het ontwerpen van een logo, kleurenschema en algemene visuele stijl die de identiteit van de raad vertegenwoordigt.

 

Communicatiemateriaal

Het maken van diverse communicatiematerialen zoals nieuwsbrieven, brochures, jaarverslagen, verkiezingsposters of presentaties. Door deze visueel aantrekkelijk en informatief te maken, brengen deze de boodschap van de ondernemingsraad effectiever over naar de achterban.

 

Infographics en visualisaties

Het maken van infographics of visuele representaties die gemakkelijk te begrijpen zijn. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het presenteren van informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten van werknemers of andere thema’s die aan de orde zijn.

 

Online aanwezigheid

Het ontwerpen van een professionele en aantrekkelijke website of sociale media-afbeeldingen die de betrokkenheid en informatiestroom bevorderen. Maar ook het ontwerpen van afbeeldingen voor de communicatie via intranet.

 

Presentaties en documentatie

Het vormgeven van presentaties en documentatie die tijdens vergaderingen worden gebruikt. Op deze manier houdt de medezeggenschapsraad de aandacht vast en brengt de boodschap duidelijker over.

 

Als grafisch vormgever voor de ondernemingsraad (OR) kan ik een belangrijke rol spelen in het versterken van de visuele communicatie en het verbeteren van de presentatie van de medezeggenschapsraad. Dit draagt bij aan een effectievere interactie met de werknemers en stakeholders.  

Ambtelijk secretaris, een vak apart
De voordelen van een ambtelijk secretaris
Ook de ambtelijk secretaris is bezig met verkiezingen
WAAROM LUISTEREN ACTIEF IS