De voordelen van een ambtelijk secretaris voor de OR

Voor het goed vervullen van zijn medezeggenschapsrol kan de OR een niet-gekozen secretaris toevoegen aan de OR: de ambtelijk secretaris. Deze als een extra kostenpost zien is een eenzijdig beeld.

Een ambtelijk secretaris kan de spin in het web zijn, en niet alleen op administratief en organisatorisch gebied van meerwaarde zijn. Bovendien kan een ambtelijk secretaris kan ook adviseren, coachen en zorgen voor de onboarding van nieuwe OR-leden.


De voordelen

Wat zijn de voordelen van het inzetten van een ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap? Dat zijn er veel.


Hieronder een aantal op een rijtje:

  • Als organisator optimaliseert een ambtelijk secretaris (verder genoemd: AS) de administratieve en organisatorische werkprocessen binnen de de medezeggenschapsraad.
  • Door het wegnemen van alle overige werkzaamheden kunnen medezeggenschapsraden zich volledig focussen op de inhoud.
  • Een AS bewaakt de diverse procedures en processen aan de hand van de WOR.
  • Als stabiele factor is de AS een informatiebron voor (nieuwe) OR-leden en voor de bestuurder op gebied van wet- en regelgeving.
  • Als ervaren professional levert de AS een bijdrage aan de professionalisering van de OR of medezeggenschapsraad, zowel richting de bestuurder als richting de achterban.
  • De As is de neutrale factor in het overleg tussen OR en bestuurder.
  • Voor de organisatie is een AS een constante factor bij wisseling van de OR-wacht.
  • Voor en van de OR of medezeggenschapsraad is de AS een vast aanspreekpunt.


Zelf ben ik zowel op freelancebasis als in loondienst efficiƫnt en flexibel inzetbaar.

De AS faciliteert, organiseert, notuleert, communiceert en adviseert de ondernemingsraad