November Maand van de Medezeggenschap

Net als verkiezingen in een democratie is medezeggenschap in een organisatie in Nederland zo vanzelfsprekend dat we het belang hiervan niet altijd meer duidelijk voor ogen hebben.

Om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in veel organisaties is de maand november van dit jaar uitgeroepen tot Maand van de Medezeggenschap.

 

Medezeggenschap? Wat houdt dat in?

Medezeggenschap betekent dat jij als werknemer invloed kunt uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie waar je werkt. Bij meer dan vijftig medewerkers neemt een ondernemingsraad deze (schone) taak op zich, als vertegenwoordiging de werknemers.

Zijn er minder dan vijftig mensen in dienst en heeft de meerderheid wel behoefte aan medezeggenschap, dan stelt de organisatie een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in.

 

Wat zijn de drie belangrijkste voordelen van medezeggenschap?

  1. Evenwichtige besluitvorming

    Medezeggenschap brengt diverse perspectieven en ervaringen samen. Dit zorgt voor meer uitgebalanceerde en goed doordachte beslissingen. Medewerkers hebben vaak waardevolle inzichten en signaleren soms problemen die het management niet altijd ziet.

  2. Meer betrokkenheid, meer werkplezier

    Medezeggenschap zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de organisatie. Doet jouw mening ertoe, dan voel je je meer betrokken. En als je je meer betrokken voelt, vergroot dat je werkplezier. Bovendien profiteert de bestuurder ook nog eens van nuttige en bruikbare ideeën van werknemers die de OR namens hen aanreikt.

  3. Minder conflicten, meer arbeidstevredenheid

    Medezeggenschap helpt bij het voorkomen van conflicten binnen de organisatie. Wanneer je de kans krijgt om je zorgen en mening te uiten en wanneer besluitvorming transparant is binnen een organisatie, neemt de kans op conflicten af. Dit draagt dan weer bij aan een gezonde arbeidsomgeving en meer tevredenheid.

 

Keep calm: join the OR!

Is belangen afwegen van medewerkers én van de organisatie jou op het lijf geschreven? Ben je dol op verschillende soorten petten? Heb je al snel een mening en wil je graag meepraten? Maar zie je ook dat na al die woorden daden nodig zijn?

Neem dan eens contact op met de OR van de organisatie waar je werk!