Ambtelijk secretaris, een vak apart

Ambtelijk secretaris zijn, is een vak apart. Het gaat om vaardigheden die vaak in mindere mate aanwezig zijn bij de leden van de OR, CR of VAR.

 

Inzet verschilt per organisatie

Hoe een ambtelijk secretaris kan ondersteunen, verschilt vaak per organisatie. Het kan variëren van notuleren, agenda’s opstellen, archiveren, redigeren, opstellen van adviezen, instemmingen en het maken van het jaarverslag.

Meestal gaat het nog verder. Vaak vervult de ambtelijk secretaris ook een rol in het stimuleren van de medezeggenschapsraden in zijn ontwikkeling en is hij/zij een klankbord, op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en de vraagbaak voor (nieuwe) leden als het ‘geheugen’ van een OR, CR en VAR.

Ambtelijk secretarissen zijn er dus op allerlei niveaus. Van notulist tot beleidsadviseur, en alles wat daar tussen zit. Was het vroeger meer een secretaresse, nu ontwikkelt het beroep zich steeds meer richting adviseur (inhoudelijk, procedureel en/of procesmatig), coach (trainer-on-the-job) of trainer (relevante wetgeving, specifieke kennis of vaardigheden).

 

Ambtelijk secretaris ZZP/freelance

Niet altijd is de ambtelijk secretaris nog in loondienst. Het komt steeds vaker voor dat organisaties ertoe overgaan een freelancer in te huren voor het werk en de tijd die op dat moment nodig is. 

 

Voordelen van flexibele inzet

Het voordeel voor de ambtelijk secretaris zelf en de organisatie is dat opgedane ervaring bij andere organisaties makkelijk ingezet kan worden. 

Voor de organisatie heeft het de volgende voordelen:

  • Geen vaste werkplek nodig
  • Geen fte op de loonlijst
  • Kosten zijn relatief gezien laag
  • Inzet op basis van behoefte
 
Tegenwoordig hoeft de ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap niet altijd meer fysiek aanwezig te zijn met alle moderne communicatiemiddelen. In de praktijk is de ambtelijk secretaris voor de binding met de medezeggenschapsraad vaak nog wel geregeld op locatie bij de vergaderingen zelf. Maar echt nodig is het niet. 

 

Een eigen inloggedeelte

Op mijn website vind je een inloggedeelte met veel e-learnings voor (nieuwe) leden van de OR, CR en VAR. Medezeggenschaps-gerelateerde thema’s komen daarin aan de orde. 

Handig als je start als nieuw raadslid. 

Daarnaast staan hier e-learnings gericht op persoonlijke ontwikkeling en leefstijl. Dit online gedeelte is toegankelijk voor mijn opdrachtgevers.

Voor de ambtelijk secretaris heb ik een cursus samengesteld: De virtuele ambtelijk secretaris. Hierin behandel ik thema’s waarmee de ambtelijk secretaris op afstand mee te maken krijgt.

 

 

Zelf werk ik zowel freelance als in loondienst. Wil je meer weten over mijn inzet?