Wat is een OR?


Een OR staat voor Ondernemingsraad.

Het is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie dat de belangen van het personeel behartigt.

De OR vertegenwoordigt de werknemers en heeft als voornaamste taak om de communicatie en samenwerking tussen het management en de werknemers te bevorderen.

De taken van een ondernemingsraad kunnen variƫren, maar over het algemeen omvatten ze het adviseren van de directie of het management over zaken die betrekking hebben op het personeel, zoals arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, werktijden, reorganisaties, en sociale voorzieningen.

De OR heeft ook vaak instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen die de werknemers aangaan, zoals veranderingen in de arbeidsvoorwaarden of het personeelsbeleid.

De OR wordt samengesteld door verkiezingen onder het personeel en bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de werknemers.

Deze vertegenwoordigers hebben een wettelijke taak om de belangen van alle werknemers binnen de organisatie te behartigen en te zorgen voor een goede balans tussen de belangen van de werknemers en die van de organisatie.

Door de aanwezigheid van een OR wordt de inspraak van werknemers in het beleid van de organisatie gewaarborgd en kunnen eventuele conflicten tussen werknemers en management op een constructieve manier worden opgelost.