Wat is een VAR?

Een VAR staat voor Verpleegkundige Adviesraad.

Het is een orgaan binnen een zorginstelling waarin verpleegkundigen en soms ook andere zorgprofessionals zoals verzorgenden, verloskundigen, enzovoort, vertegenwoordigd zijn.

De VAR fungeert als adviesorgaan voor het management en de directie van de zorginstelling.

De belangrijkste functie van een VAR is het adviseren over zaken die betrekking hebben op de verpleegkundige en verzorgende praktijk binnen de instelling.

Dit kan variƫren van het bespreken van kwaliteitsverbeteringen in de zorg, het formuleren van beleidsvoorstellen tot het signaleren van knelpunten op de werkvloer. De VAR speelt vaak ook een rol in het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de zorginstelling.

Door inzet van de VAR krijgen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals een stem in het beleid en de gang van zaken binnen de instelling, wat bijdraagt aan een betere afstemming tussen management en werkvloer.