Iedere OR een AS!

Alweer een paar jaar geleden heeft de SER op verzoek van de minister een advies uitgebracht om te kijken hoe medewerkers enthousiaster gemaakt kunnen worden om actief lid te worden van de ondernemingsraad (OR).

Hun briljante idee? Elke OR verdient een ambtelijk secretaris! Ja, je leest het goed. En ik ben het er natuurlijk helemaal mee eens. Waarom?

 

Omdat een ambtelijk secretaris:

  • OR-leden tijd bespaart (wie houdt er niet van tijd besparen?)
  • zorgt voor continuïteit in de medezeggenschap (stabiele factor, altijd handig)
  • als adviseur de medezeggenschap naar een hoger niveau tilt (hallo, kwaliteit!).

In sommige cao’s staat al dat de OR recht heeft op een ambtelijk secretaris. Hoe mooi zou het zijn als dit ook in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) komt te staan? De SER heeft dit in ieder geval in het voorbeeldreglement opgenomen.

 

Tijd is geld

Als ambtelijk secretaris neem ik allerlei praktische zaken over van de OR-leden, vooral van de secretaris en de voorzitter. Hierdoor hebben zij en de andere OR-leden meer tijd om zich bezig te houden met kerntaken: het beïnvloeden van het organisatiebeleid.

Vaak komt het voor dat OR-leden afhaken door de werkdruk die de extra taken voor de OR met zich mee kunnen brengen. Met de inzet van een ambtelijk secretaris is er dus geen stress meer over de randzaken rondom verkiezingen, communicatie met de achterban, continuïteit in het vergaderen, het jaarverslag, scholingsplannen en meer.

 

Rots in de branding

Als ambtelijk secretaris ben ik de rots in de branding voor de medezeggenschap in een organisatie. OR-leden komen en gaan, maar de ambtelijk secretaris blijft vaak jarenlang op zijn of haar plek. Dat betekent dat een OR na verkiezingen snel weer op volle kracht kan functioneren.

 

Adviseur, trainer en coach

Als adviseur, coach en soms trainer ben ik als ambtelijk secretaris goud waard. Ik kan op drie vlakken de OR coachen, trainen en adviseren:

  1. Inhoud van het werk: alles op het gebied van wet- en regelgeving, nieuwe vormen van medezeggenschap, OR-doelen koppelen aan lopende onderwerpen. O ja, en scholing niet te vergeten.
  2. Manier van werken: taakverdeling binnen de OR, overlegstructuur, besluitvorming, proactief werken, samenwerking met de bestuurder, en heldere communicatie met de achterban, effectief vergaderen.
  3. Sfeer en samenwerking: houding en toon tijdens overleg, mediation, constructieve samenwerking, teamontwikkeling binnen de OR, en draagvlak creëren binnen de organisatie.

 

Profileren als adviseur

Dat valt nog niet altijd mee. En dat is jammer! Soms is er wantrouwen bij de OR of de WOR-bestuurder: ‘Stel je voor dat de ambtelijk secretaris alles overneemt?’.

Huh? De OR stuurt de ambtelijk secretaris zelf aan. Eigenlijk een gemiste kans en het niet benutten van de kwaliteiten, vaardigheden en expertise van een ambtelijk secretaris.

Gelukkig zijn er steeds meer OR’s en WOR-bestuurders die de ambtelijk secretarissen aanmoedigen zich te ontwikkelen tot adviseur.

 

Enorme tip voor OR’s

Zorg dat je een ambtelijk secretaris met voldoende uren krijgt. Een gemiste kans als dit niet het geval is.