ALS GESPREKKEN NIET VOLDOENDE ZIJN

Medical Humanities is een interdisciplinair vakgebied dat de relatie onderzoekt tussen geneeskunde, gezondheidszorg en menselijke ervaringen, cultuur en kunst.

Het richt zich op het begrijpen van gezondheid en ziekte vanuit een breder perspectief dan alleen medische kennis en wetenschap.

Medical Humanities combineert disciplines zoals literatuur, filosofie, geschiedenis, kunst, sociologie en antropologie om inzicht te krijgen in de complexe interacties tussen lichamelijk welzijn, ziekte, genezing, ethiek en de menselijke conditie.

Dit vakgebied benadert medische vraagstukken en patiëntenzorg vanuit een meer holistisch perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met psychologische, emotionele, sociale en culturele aspecten van gezondheid en ziekte. Het kan de communicatie tussen zorgverleners en patiënten verbeteren, empathie bevorderen en zorgverleners helpen om patiënten als hele individuen te begrijpen.

Binnen Medical Humanities kunnen onderzoekers en professionals werken aan projecten zoals het bestuderen van literatuur en kunstwerken die gezondheidsthema’s verkennen, het onderzoeken van medische ethische dilemma’s, het analyseren van narratieven van patiënten en zorgverleners, en het bevorderen van reflectie en discussie over de menselijke aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg.