In de praktijk neemt het vakgebied Medical Humanities verschillende vormen aan en wordt het toegepast in diverse aspecten van de gezondheidszorg, het onderwijs en onderzoek.

Medische scholen en gezondheidszorginstellingen integreren vaak elementen van Medical Humanities in hun curricula om toekomstige zorgverleners een breder begrip van de menselijke aspecten van gezondheid en ziekte bij te brengen. Dit kan onder meer gaan om het lezen en bespreken van literatuur en verhalen van patiënten, het leren van ethische overwegingen en het ontwikkelen van communicatievaardigheden.

Zorgverleners kunnen Medical Humanities gebruiken om beter te begrijpen hoe culturele, sociale en emotionele factoren van invloed zijn op de gezondheid van individuele patiënten. Dit kan leiden tot meer empathische en gepersonaliseerde zorg, waarbij de behoeften en waarden van de patiënt centraal staan.

Onderzoekers binnen Medical Humanities bestuderen vaak hoe ziekte, gezondheid en medische praktijken worden afgebeeld in literatuur, kunst, film en andere culturele uitingen. Ze kunnen ook onderzoek doen naar de ethische implicaties van medische beslissingen, de rol van narratieven in de gezondheidszorg en de invloed van culturele opvattingen op medische behandelingen.

Kunst en creatieve expressie kunnen worden ingezet als hulpmiddelen bij therapeutische interventies. Bijvoorbeeld, patiënten kunnen kunst, schrijven of andere vormen van expressie gebruiken om hun gevoelens en ervaringen met ziekte te uiten en te verwerken. Zie ook creatieve coaching.

Medical Humanities speelt een rol in bio-ethische discussies en debatten, waarbij de menselijke dimensie van medische beslissingen en technologische ontwikkelingen wordt onderzocht. Dit kan gaan om thema’s zoals orgaandonatie, stervensbegeleiding, genetische manipulatie en meer.

Door tentoonstellingen, lezingen, symposia en andere publieke evenementen kunnen Medical Humanities bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over de menselijke aspecten van gezondheid en geneeskunde bij een breder publiek.

Medical Humanities fungeert als een brug tussen de medische wetenschap en de menselijke ervaring, waarbij de nadruk ligt op empathie, begrip en reflectie binnen de gezondheidszorg.