Vertrouwenspersoon

Mijn inzet

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden, zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is ook een invulling van de zorgplicht rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA), genoemd in de Arbowet. 

Een vertrouwenspersoon is iemand binnen een organisatie of gemeenschap die beschikbaar is voor individuen om vertrouwelijke kwesties te bespreken, zoals problemen op het werk, conflicten, intimidatie, discriminatie, of andere persoonlijke of professionele zorgen.

Door mijn studie psychologie en gerichte opleiding tot vertrouwenspersoon kan ik deze rol voor u vervullen.

 

De rol van een vertrouwenspersoon

Deze kan variëren afhankelijk van de context, maar over het algemeen omvat het:

  • Luisteren: Een vertrouwenspersoon luistert empathisch naar de persoon die hulp zoekt en biedt een veilige ruimte om hun zorgen te uiten zonder angst voor repercussies.
  • Ondersteuning bieden: De vertrouwenspersoon biedt emotionele ondersteuning en begeleiding aan de persoon om hen te helpen de situatie te begrijpen, hun gevoelens te verwerken en mogelijke oplossingen te verkennen.
  • Informatie verstrekken: De vertrouwenspersoon kan informatie verstrekken over de rechten en procedures binnen de organisatie, zoals beleid tegen intimidatie of discriminatie, en kan adviseren over mogelijke stappen die de persoon kan ondernemen.
  • Verwijzen: Indien nodig kan de vertrouwenspersoon de persoon doorverwijzen naar andere interne of externe bronnen voor verdere ondersteuning of juridisch advies.
  • Bemiddelen: In sommige gevallen kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar tussen de betrokken partijen om te proberen een oplossing te vinden voor conflicten of problemen op de werkplek.

Belangrijkste rol

Over het algemeen is de belangrijkste rol van een vertrouwenspersoon om een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving te bieden waarin mensen vrijelijk hun zorgen kunnen delen en waar gepaste actie kan worden ondernomen om hen te helpen bij het omgaan met hun situatie.