Wat doet een arbeidspsycholoog?

Een arbeidspsycholoog is een professional die zich richt op de studie van menselijk gedrag op de werkplek. Ze bestuderen hoe werkgerelateerde factoren, zoals de werkomgeving, werklast, taakeisen, beloningen, prestatiedoelen, interpersoonlijke relaties en organisatorische cultuur, de gezondheid, het welzijn en de prestaties van werknemers beu00efnvloeden.

Arbeidspsychologen kunnen zich bezighouden met verschillende aspecten van het werk, zoals het ontwerpen van functiebeschrijvingen, het selecteren en evalueren van werknemers, het bevorderen van de arbeidstevredenheid, het verminderen van stress op het werk, het bevorderen van teamwork en communicatie, het verhogen van de productiviteit en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Arbeidspsychologen kunnen werken in verschillende soorten organisaties, zoals bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus.u00a0

Ze kunnen ook betrokken zijn bij het ontwikkelen van trainings- en ontwikkelingsprogramma’s voor werknemers, het beoordelen van de effectiviteit van organisatorische veranderingen en het adviseren van managers en leidinggevenden over personeelsbeleid en -praktijken.

u00a0

Video's