Vijf redenen om te kiezen voor een freelance ambtelijk secretaris

Binnen de ondernemingsraad (OR) neemt de ambtelijk secretaris | adviseur medezeggenschap een bijzondere plek in. 

De OR-leden zijn vaak maar beperkte tijd bij elkaar en zijn het grootste deel van de week niet met OR-werk bezig, maar met hun dagelijkse functie. De ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap besteedt al zijn of haar tijd aan medezeggenschap binnen organisaties.

Normaliter kiest een organisatie bij regelmatig terugkerende taken voor iemand in loondienst. Iemand in loondienst wordt ingewerkt en daarna voert deze de taak met grote regelmaat en naar alle tevredenheid uit. Toch kiezen organisaties en ondernemingsraden steeds vaker voor een freelance ambtelijk secretaris.

 

Vijf redenen om juist te kiezen voor een freelance ambtelijk secretaris

Niet ‘vastzitten aan een ambtelijk secretaris in loondienst’

‘Vaste krachten’ leiden ook tot ‘vaste lasten’: loonkosten die elke maand weer terugkomen. Freelance betekent geen doorbetaling bij ziekte, vakantie en andere sociale lasten.

Freelance ambtelijk secretarissen zijn flexibel

Soms is er onverwacht veel inzet nodig. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van (tussentijdse) verkiezingen van de OR. Op andere momenten is de inzet juist weer veel minder nodig, zoals in de vakantieperiode. Freelancers staan bekend om hun flexibiliteit en de daadwerkelijk gemaakte uren worden gefactureerd.

Freelance ambtelijk secretarissen hebben expertise

Freelance ambtelijk secretarissen zijn gespecialiseerd in dit werk. Het gaat hierbij om taken waar specifieke expertise voor nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis van de WOR, het schrijven van advies- en instemmingsbrieven, het communiceren met de achterban, en met de bestuurder op een professionele wijze, en meer.

Geen enkele organisatie heeft alle kennis in huis. Juist bij vraagstukken en opdrachten die vragen om deze specialistische kennis loont het de moeite een freelance ambtelijk secretaris in te schakelen. Hij of zij is snel beschikbaar, goed opgeleid, en expert in het faciliteren, adviseren en coachen van de OR.

Freelance ambtelijk secretarissen brengen nieuwe inzichten

Een freelance ambtelijk secretaris werkt doorgaans voor meer opdrachtgevers. Zo doet hij of zij veel ervaring op bij andere ondernemingsraden. Daar kan een OR goed van profiteren.

Snel beschikbaar

Er komen steeds meer freelancers. Is de organisatie/ondernemingsraad op zoek naar een ambtelijk secretaris, dan kunnen zij niet meer om freelancers heen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt kan dit zowel tijdelijk de OR op weg helpen als en oplossing zijn voor de langere termijn.

Bij een langdurige inzet gaat er immers geen kennis verloren bij het verstrijken van de zittingstermijn. De nieuwe OR-leden worden door de freelance ambtelijk secretaris goed ingewerkt.

Ambtelijk secretaris van de OR, een vak apart
De voordelen van een ambtelijk secretaris voor de OR
Ook de OR en de ambtelijk secretaris zijn bezig met verkiezingen
WAAROM LUISTEREN ACTIEF IS